De filosofie van Eurorouting

 

There is a guide in everything

Eurorouting is specialist in bewegwijzering en staat voor hoogwaardige dienstverlening en productoplossingen. Wij adviseren, ontwerpen en organiseren de uitvoering. Deze unieke combinatie van activiteiten stelt ons in staat vraagstellingen van klanten te doorgronden en daadwerkelijk op te lossen. Wij combineren als geen ander denken en doen, design en technologie, kennis en creativiteit, toonaangevend en zonder vooringenomenheid. Vanuit deze visie ontwikkelen we duurzaam goed functionerende integrale oplossingen. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan een publiek domein, waarin mensen zich welbevinden en veilig voelen. Wij helpen organisaties dit doel te bereiken.

 

Wat is wayfinding

Wayfinding is menselijk gedrag gericht op het vinden van de weg van de ene plaats naar de andere in de gebouwde omgeving. Het basismodel van dit gedrag is waarnemen, leren, kiezen, op weg gaan, herkennen. Alles simultaan, in een fysieke omgeving. 

 

Wayfinding is een natuurlijk proces dat we als kind al leren en daarna verder ontwikkelen tijdens het leven. Wayfinding vindt plaats in veel verschillende situaties in de gebouwde omgeving, in een land, in een stad, in gebouwen. In al deze situaties hebben mensen één ding gemeen: ze gebruiken “gezond verstand ruimtelijke kennis”. Dit is kennis over de fysieke omgeving die wordt verworven en gebruikt - gewoonlijk zonder bijzondere inspanning – om routes te vinden en te volgen van de ene plaats naar de andere; en locaties en de relatieve afstand daartussen te onthouden en te gebruiken.

 

(in het dagelijks leven handelen mensen op basis van gezond verstand en gevoel, meestal niet wiskundig of metrisch; men herkent beelden beter dan bijvoorbeeld een algoritme of coördinaten).

Wat is bewegwijzering

Bewegwijzering is gestructureerde informatievoorziening gericht op het mogelijk maken van wayfinding in een specifieke situatie. Bewegwijzering is altijd plaats, functie en soms tijdgebonden.

 

Op een vliegveld zal een Wayfinder zoeken naar een gate, in een ziekenhuis zoekt men een medische functie, in een gemeenthuis zoekt men een balie, in een bibliotheek zoekt men een boek, op een station zoekt men een perron, in een hotel zoekt men een kamer, in een stad zoekt men een wijk, een industrieterrrein, een museum etc..... 

 

De Wayfinder moet een taak vervullen, een bestemming bereiken, stelt vragen. 

Bewegwijzering moet de goede antwoorden geven. Bij de ontwikkeling van bewegwijzering gaat het steeds om de basisvragen: waar, moet welke informatie worden getoond en hoe moet die informatie worden vormgegeven. 

 

Bewegwijzering is niet alleen borden, maar multimediale informatievoorziening. Afstemming in inhoud en vorm van de verschillende media is belangrijk voor een consistent beeld.

 

Bewegwijzering is doorgaans fysiek en wordt gemonteerd in een reeds ingerichte omgevingen. Dit stelt eisen aan de vormgeving. Wij zien daarbij twee uiteinden in benadering: Bewegwijzering als een aparte interface tussen gebouw en gebruiker (grote gele borden op Schiphol) of subtiele aanwijzingen geïntegreerd in een omgeving.

 

Begripsverwarring

Wayfinding is menselijk gedrag.

Bewegwijzering is gebouwgebonden informatievoorziening.

 

Wanneer we in bredere zin kijken naar aspecten van Wayfinding in de gebouwde omgeving en de consequenties daarvan spreken we over GuidingPeople, een geïntegreerde design filosofie over hoe mensen de weg kunnen vinden in de gebouwde omgevingen en welke gevolgen dat heeft voor de structuur en de noodzaak voor aanvullende interventies gericht op informatieoverdracht.

 

Het begrip Wayfinding wordt vaak verkeerd gebruikt.

Projecten