Beperkt op weg

Aandacht geven aan mensen met beperkingen

Mensen met een beperking kennen veel problemen bij het bewegen in het publieke domein. Vooral publieke organisaties moeten ervoor zorgen dat ook deze groep goede mogelijkheden krijgt om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. ADA (American Disabilities Act) is wetgeving die dit afdwingt. In Europa kennen we dit (nog) niet. We kunnen er wel veel van leren en in de praktijk toepassen. Voor bewegwijzering in publieke gebouwen geleden strikte voorschriften. Toepassing van deze voorschriften helpt, vooral bij calamiteiten is dit belangrijk.

Meer informatie?

Download de brochure over Beperkt op weg

Projecten